လှနခှဲ့တဲ့ (၅) နှဈကမကှနှှာလေးနဲ့ လကရှှိအရှယကှ မကှနှှာလေးကို ယှဉတှှဲပှီး သူမရဲ့နုပှိုမှုကို ပှသလာတဲ့ ခှူးလေး

နအဉွဇရောဆိုတဲ့ နာမညလှေးနဲ့ အနုပညာလောကထဲကိုဝငရှောကလှာခဲ့သူ ခှူးလေးကတော့ “ပနှးနုသှေး” ဇာတလှမှးတှဲထဲက နာမညလှေးကှောင့ှ လူသိမှားခဲ့ပှီး သူမရဲ့အနုပညာနာမညကှိုလညှး ခှူးလေးဆိုပှီး ပှောငှးလဲခဲ့တာဖှဈပါတယှ။ ခှူးလေးဟာ အခုဆိုရငှ နာမညကှှီးသရုပဆှောငတှဈယောကဖှှဈလို့နပှေီဖှဈပှီး တဈနိုငငှံလုံးက ပရိသတတှှရေဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားသူဆိုလညှး မမှားပါဘူး။

အသကှ (၂၈) နှဈအရှယရှောကရှှိနပှေီဖှဈတဲ့ ခှူးလေးဟာ ဒီကနေ့မှာတော့ သူမရဲ့ အသကှ (၂၃) နှဈအရှယကှဓာတပှုံလေးကို ပရိသတတှှဆေီပှသလာပါတယှ။ ခှူးလေးက လှနခှဲ့တဲ့ (၅) နှဈကမကှနှှာလေးနဲ့ လကရှှိအရှယကှ မကှနှှာလေးကို ယှဉတှှဲပှီး “လှနခှဲ့တဲ့ ၅နှဈက (အသကှ ၂၃ နှဈ) ကမကှနှှာ နဲ့ ( အသကှ ၂၈ )အခု ရိုကထှားတဲ့ မကှနှှာ နဲ့ …. ဟီးဟီး” ဆိုပှီး သူမရဲ့ လှပမှုလေးကို ပှသခဲ့တာပဲဖှဈပါတယှ။

ခှူးလေးကတော့ အခုအသကှ (၂၈) နှဈအရှယမှှာ ငယငှယကှထကတှောငှ ပိုလှလာခဲ့တာကို ပရိသတကှှီးလညှး တှေ့ရမှာပဲဖှဈပါတယှ။ ရခိုငသှူလေးတှခှေောတယဆှိုတာကတော့ ခှူးလေးကိုကှည့ရှုံနဲ့တငှ သိရမှာပဲဖှဈပါတယနှောှ ပရိသတကှှီးရေ…

ကှှနတှောတှို့ရဲ့ website ပေါတှှငတှငထှားသော သတငှးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ှ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပှှခှငှးအား ခှင့မှပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငှးမပှုလုပရှနှ လေးစားစှာဖှင့ှ မတွတော ရပခှံအပပှါသညှ။

Source: Chue Chue’s fb
ဇောဂှှီဖှင့ဖှတရှနှ

လှနခွဲ့တဲ့ (၅) နှဈကမကှနွှာလေးနဲ့ လကရွှိအရှယကွ မကှနွှာလေးကို ယှဉတွှဲပှီး သူမရဲ့နုပှိုမှုကို ပှသလာတဲ့ ခှူးလေး

နအဉြဇေရာဆိုတဲ့ နာမညလွေးနဲ့ အနုပညာလောကထဲကိုဝငရွောကလွာခဲ့သူ ခှူးလေးကတော့ “ပနွးနုသှေး” ဇာတလွမွးတှဲထဲက နာမညလွေးကှောငွ့ လူသိမှားခဲ့ပှီး သူမရဲ့အနုပညာနာမညကွိုလညွး ခှူးလေးဆိုပှီး ပှောငွးလဲခဲ့တာဖှဈပါတယွ။ ခှူးလေးဟာ အခုဆိုရငွ နာမညကွှီးသရုပဆွောငတွဈယောကဖွှဈလို့နပှေီဖှဈပှီး တဈနိုငငွံလုံးက ပရိသတတွှရေဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားသူဆိုလညွး မမှားပါဘူး။

အသကွ (၂၈) နှဈအရှယရွောကရွှိနပှေီဖှဈတဲ့ ခှူးလေးဟာ ဒီကနေ့မှာတော့ သူမရဲ့ အသကွ (၂၃) နှဈအရှယကွဓာတပွုံလေးကို ပရိသတတွှဆေီပှသလာပါတယွ။ ခှူးလေးက လှနခွဲ့တဲ့ (၅) နှဈကမကှနွှာလေးနဲ့ လကရွှိအရှယကွ မကှနွှာလေးကို ယှဉတွှဲပှီး “လှနခွဲ့တဲ့ ၅နှဈက (အသကွ ၂၃ နှဈ) ကမကှနွှာ နဲ့ ( အသကွ ၂၈ )အခု ရိုကထွားတဲ့ မကှနွှာ နဲ့ …. ဟီးဟီး” ဆိုပှီး သူမရဲ့ လှပမှုလေးကို ပှသခဲ့တာပဲဖှဈပါတယွ။

ခှူးလေးကတော့ အခုအသကွ (၂၈) နှဈအရှယမွှာ ငယငွယကွထကတွောငွ ပိုလှလာခဲ့တာကို ပရိသတကွှီးလညွး တှေ့ရမှာပဲဖှဈပါတယွ။ ရခိုငသွူလေးတှခှေောတယဆွိုတာကတော့ ခှူးလေးကိုကှညွ့ရုံနဲ့တငွ သိရမှာပဲဖှဈပါတယနွောွ ပရိသတကွှီးရေ…

ကှှနတွောတွို့ရဲ့ website ပေါတွှငတွငထွားသော သတငွးမှားကို အခှား‌ page မှား နှငွ့ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပွှခှငွးအား ခှငွ့မပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငွးမပှုလုပရွနွ လေးစားစှာဖှငွ့ မတြတော ရပခွံအပပွါသညွ။

Source: Chue Chue’s fb

error: Alert: Content is protected !!