လတတွလောနာမညကွှီးနတေဲ့ BAB မငွးသားခှော မောငတွဈဝမွးကှဲလေးနဲ့ရိုကကွူးထားတဲ့ အမိုကစွားပုံတှကေိုခပှှလာတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး

ပရိသတတွှကေ ဆိုဆိုလို့ ခစှစွနိုးနဲ့ခေါကွှတဲ့ သရုပဆွောငဝွါဆိုမိုးဦးကတော့ ငယစွဉကွတညွးက ကလေးသရုပဆွောငအွဖှဈ အနုပညာလောကထဲကို ဝငရွောကလွာခဲ့သူတဈယောကဖွှဈပါတယွ။ ဝါဆိုမိုးဦးဟာ ယနေ့ထိတိုငွ ပရိသတတွှရငထွေဲ နရောယူထားနိုငသွူလေးဖှဈပှီး ရုပရွှငဇွာတကွား တောတွောမွှားမှားမှာလညွး ပါဝငသွရုပဆွောငနွရတောပဲဖှဈပါတယွ။ ဒါ့အပှငွ ဝါဆိုမိုးဦးက သူမရဲ့ညီမလေး သငဇွာအပါအဝငွ သူမရဲ့ မောငနွှမတှကေိုလညွး အနုပညာလောကထဲကိုလကတွှဲခေါဆွောငပွေးနသေူတဈယောကပွဲဖှဈပါတယွ။

ဒီတဈခါမှာလညွး ဝါဆိုမိုးဦးက လကရွှိလူမှုကှနယွကစွာမကှနွှာပေါမွှာ BAB မငွးသားလေးလို့ နာမညကွှီးနတေဲ့ သူ့ရဲ့မောငတွဈဝမွးကှဲလေး အိနအွိမွးနဲ့ အတူတူ ဓာတပွုံလေးတှကေို ပရိသတတွှဆေီ မှှဝလောပါတယွ။ ဝါဆိုမိုးဦးက သူမရဲ့ မောငတွဈဝမွးကှဲလေး အိနအွိမွးနဲ့ ခစှသွူဖှိုးလေးရဲ့ အငွကြှီအမှတတွံဆိပကွှောငွှာအတှကွ ဓာတပွုံရိုကကွူးခဲ့တဲ့ ပုံရိပလွေးတှကေို ခပှှလာတာပဲဖှဈပါတယွ။

တခှိနကွ ကလေးသရုပဆွောငအွဖှဈ လူသိမှားခဲ့တဲ့ အိနအွိမွးကတော့ ယခုတလောမှ လူမှုကှနယွကစွာမကှနွှာပေါမွှာ နာမညပွှနကွှီးလာခဲ့ပှီး ပရိသတစွိတဝွငစွားမှုကို ရရှိနတောပဲဖှဈပါတယွ။ အဲ့ဒါကှောင့ပွဲ ဝါဆိုမိုးဦးက သူမနဲ့ မောငတွဈဝမွးကှဲတောတွဲ့ မောငလွေးအိနအွိမွးကို ပရိသတတွှရှေေ့ ပှဲထုတလွာခဲ့တာပဲဖှဈပါတယွ။

ကှှနတွောတွို့ရဲ့ website ပေါတွှငတွငထွားသော သတငွးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ွ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပွှခှငွးအား ခှင့မွပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငွးမပှုလုပရွနွ လေးစားစှာဖှင့ွ မတြတော ရပခွံအပပွါသညွ။

Source: Warso Moe Oo’s fb
ဇောဂွှီဖှင့ဖွတရွနွ

လတတြလောနာမညကြှီးနတေဲ့ BAB မငြးသားခွော မောငတြဈဝမြးကှဲလေးနဲ့ရိုကကြူးထားတဲ့ အမိုကစြားပုံတှကေိုခပွှလာတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး

ပရိသတတြှကေ ဆိုဆိုလို့ ခစွစြနိုးနဲ့ခေါကြှတဲ့ သရုပဆြောငဝြါဆိုမိုးဦးကတော့ ငယစြဉကြတညြးက ကလေးသရုပဆြောငအြဖှဈ အနုပညာလောကထဲကို ဝငရြောကလြာခဲ့သူတဈယောကဖြှဈပါတယြ။ ဝါဆိုမိုးဦးဟာ ယနေ့ထိတိုငြ ပရိသတတြှရငေထြဲ နရောယူထားနိုငသြူလေးဖှဈပှီး ရုပရြှငဇြာတကြား တောတြောမြွားမွားမှာလညြး ပါဝငသြရုပဆြောငနြရတောပဲဖှဈပါတယြ။ ဒါ့အပှငြ ဝါဆိုမိုးဦးက သူမရဲ့ညီမလေး သငဇြာအပါအဝငြ သူမရဲ့ မောငနြှမတှကေိုလညြး အနုပညာလောကထဲကိုလကတြှဲခေါဆြောငပြေးနသေူတဈယောကပြဲဖှဈပါတယြ။

ဒီတဈခါမှာလညြး ဝါဆိုမိုးဦးက လကရြှိလူမှုကှနယြကစြာမကွနြှာပေါမြှာ BAB မငြးသားလေးလို့ နာမညကြှီးနတေဲ့ သူ့ရဲ့မောငတြဈဝမြးကှဲလေး အိနအြိမြးနဲ့ အတူတူ ဓာတပြုံလေးတှကေို ပရိသတတြှဆေီ မွှဝလောပါတယြ။ ဝါဆိုမိုးဦးက သူမရဲ့ မောငတြဈဝမြးကှဲလေး အိနအြိမြးနဲ့ ခစွသြူဖှိုးလေးရဲ့ အငြျကွီအမှတတြံဆိပကြှောငြှာအတှကြ ဓာတပြုံရိုကကြူးခဲ့တဲ့ ပုံရိပလြေးတှကေို ခပွှလာတာပဲဖှဈပါတယြ။

တခွိနကြ ကလေးသရုပဆြောငအြဖှဈ လူသိမွားခဲ့တဲ့ အိနအြိမြးကတော့ ယခုတလောမှ လူမှုကှနယြကစြာမကွနြှာပေါမြှာ နာမညပြှနကြှီးလာခဲ့ပှီး ပရိသတစြိတဝြငစြားမှုကို ရရှိနတောပဲဖှဈပါတယြ။ အဲ့ဒါကှောငြ့ပဲ ဝါဆိုမိုးဦးက သူမနဲ့ မောငတြဈဝမြးကှဲတောတြဲ့ မောငလြေးအိနအြိမြးကို ပရိသတတြှရှေေ့ ပှဲထုတလြာခဲ့တာပဲဖှဈပါတယြ။

ကွှနတြောတြို့ရဲ့ website ပေါတြှငတြငထြားသော သတငြးမွားကို အခှား‌ page မွား နှငြ့ websites မွား ‌မှ ကူးယူဖောပြှခှငြးအား ခှငြ့မပှုပါဘူး။ကွေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငြးမပှုလုပရြနြ လေးစားစှာဖှငြ့ မတျေတာ ရပခြံအပပြါသညြ။

Source: Warso Moe Oo’s fb

error: Alert: Content is protected !!