ခစှသွူကောငမွလေးနဲ့ ပတသွကပွှီး မဟုတမွမှနသွတငွးစကားဖှန့ဝွနသေေူတှကေို စကားလကဆွောငပွေးခဲ့တဲ့ ပိုငတွံခှနွ

သရုပဆွောငွ ပိုငတွံခှနကွတော့ ရုပရွညခွှောမောရုံသာမကပဲ စိတထွားလေးလညွးနူးညံ့တာကှောင့ွ ပရိသတတွှရေဲ့ ခစှခွငမွှုကို အပှည့အွဝရရှိထားတာပဲဖှဈပါတယွ။ ပိုငတွံခှနကွလညွး သူ့ကိုခစှခွငစွှာ အားပေးကှတဲ့ ပရိသတတွဈဦးတဈယောကခွငွှးစီတိုငွးကို တနဖွိုးထားသူတဈယောကလွညွးဖှဈပှီး ဒီတဈခေါကမွှာလညွး သူ့ရဲ့ခစှသွူကောငမွလေးနဲ့ ပတသွကပွှီး မဟုတမွမှနသွတငွးစကားဖှန့ဝွနသေေူတှကေို ကဗှာလေးတဈပုဒနွဲ့ စကားလကဆွောငပွေးခဲ့တာကို တှေ့ရပါတယွ။

ပိုငတွံခှနကွ “လကစွားခှခှငွေးဆိုတာ စိတကွူးထဲမှာ အကှိမကွှိမသွှေးနတေဲ့ ဓားတှေ … အသကတွှကေို အထပထွပွ နှုတယွူတတတွဲ့ ဓားသှားတှကေို သိမွးဆညွးရတာက လူ့စိတွ … #ခှင့လွှှတခွှငွး #ပိုငတွံခှနွ” ဆိုတဲ့ ကဗှာလေးနဲ့အတူတူ “ဓမမြ ကို မှတနွိုးတယဆွိုပှီး မဟုတတွဲ့သတငွးတှနေဲ့ အဓမမြ အမှုတှေ ပှုနတေဲ့ သူတှအတှကွေ ဒီစကားလေးပဲ ကနှော့မွှာ လကဆွောငပွေးစရာရှိပါတယွ” ဆိုပှီး ပှောလာတာပဲဖှဈပါတယွ။

ပိုငတွံခှနရွဲ့ခစှသွူကောငမွလေးကတော့ စဈတပအွသိုငွးအဝိုငွးနဲ့ ဆကနွှယသွူတဈယောကဖွှဈပှီး ပိုငတွံခှနရွဲ့ခစှသွူကောငမွလေးကို Boycott လုပကွှဖို့ လူမှုကှနယွကစွာမကှနွှာမှာ ပှံ့နှံ့နတောပဲဖှဈပါတယွ။ ထိုကိဈစနဲ့ပတသွကပွှီး ပိုငတွံခှနကွ အခုလိုပဲ ကိုယတွိုငရွေးကဗှာလေးနဲ့ စကားလကဆွောငပွါးလာခဲ့တာဖှဈပါတယွ။

ကှှနတွောတွို့ရဲ့ website ပေါတွှငတွငထွားသော သတငွးမှားကို အခှား‌ page မှား နှင့ွ websites မှား ‌မှ ကူးယူဖောပွှခှငွးအား ခှင့မွပှုပါဘူး။ကှေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငွးမပှုလုပရွနွ လေးစားစှာဖှင့ွ မတြတော ရပခွံအပပွါသညွ။

Source: Paing Takhon’s fb
ဇောဂွှီဖှင့ဖွတရွနွ

ခစွသြူကောငမြလေးနဲ့ ပတသြကပြှီး မဟုတမြမှနသြတငြးစကားဖှနြ့ဝနသေေူတှကေို စကားလကဆြောငပြေးခဲ့တဲ့ ပိုငတြံခှနြ

သရုပဆြောငြ ပိုငတြံခှနကြတော့ ရုပရြညခြွောမောရုံသာမကပဲ စိတထြားလေးလညြးနူးညံ့တာကှောငြ့ ပရိသတတြှရေဲ့ ခစွခြငမြှုကို အပှညြ့အဝရရှိထားတာပဲဖှဈပါတယြ။ ပိုငတြံခှနကြလညြး သူ့ကိုခစွခြငစြှာ အားပေးကှတဲ့ ပရိသတတြဈဦးတဈယောကခြငွြးစီတိုငြးကို တနဖြိုးထားသူတဈယောကလြညြးဖှဈပှီး ဒီတဈခေါကမြှာလညြး သူ့ရဲ့ခစွသြူကောငမြလေးနဲ့ ပတသြကပြှီး မဟုတမြမှနသြတငြးစကားဖှနြ့ဝနသေေူတှကေို ကဗွာလေးတဈပုဒနြဲ့ စကားလကဆြောငပြေးခဲ့တာကို တှေ့ရပါတယြ။

ပိုငတြံခှနကြ “လကစြားခွခှငြေးဆိုတာ စိတကြူးထဲမှာ အကှိမကြှိမသြှေးနတေဲ့ ဓားတှေ … အသကတြှကေို အထပထြပြ နှုတယြူတတတြဲ့ ဓားသှားတှကေို သိမြးဆညြးရတာက လူ့စိတြ … #ခှငြ့လှှတခြှငြး #ပိုငတြံခှနြ” ဆိုတဲ့ ကဗွာလေးနဲ့အတူတူ “ဓမျမ ကို မှတနြိုးတယဆြိုပှီး မဟုတတြဲ့သတငြးတှနေဲ့ အဓမျမ အမှုတှေ ပှုနတေဲ့ သူတှအတှေကြ ဒီစကားလေးပဲ ကနွောြ့မှာ လကဆြောငပြေးစရာရှိပါတယြ” ဆိုပှီး ပှောလာတာပဲဖှဈပါတယြ။

ပိုငတြံခှနရြဲ့ခစွသြူကောငမြလေးကတော့ စဈတပအြသိုငြးအဝိုငြးနဲ့ ဆကနြှယသြူတဈယောကဖြှဈပှီး ပိုငတြံခှနရြဲ့ခစွသြူကောငမြလေးကို Boycott လုပကြှဖို့ လူမှုကှနယြကစြာမကွနြှာမှာ ပွံ့နှံ့နတောပဲဖှဈပါတယြ။ ထိုကိဈစနဲ့ပတသြကပြှီး ပိုငတြံခှနကြ အခုလိုပဲ ကိုယတြိုငရြေးကဗွာလေးနဲ့ စကားလကဆြောငပြါးလာခဲ့တာဖှဈပါတယြ။

ကွှနတြောတြို့ရဲ့ website ပေါတြှငတြငထြားသော သတငြးမွားကို အခှား‌ page မွား နှငြ့ websites မွား ‌မှ ကူးယူဖောပြှခှငြးအား ခှငြ့မပှုပါဘူး။ကွေးဇူးပှု၍ ကူးယူခှငြးမပှုလုပရြနြ လေးစားစှာဖှငြ့ မတျေတာ ရပခြံအပပြါသညြ။

Source: Paing Takhon’s fb

error: Alert: Content is protected !!